skip to Main Content

Huisregels

1. De sleutel van de familiekamer wordt u uitgereikt door één van de beheerders Mevrouw E.M. van Lingen of mevrouw Y.K. de Graaf – Stoelwinder. De sleutel past op de voordeur en op de familiekamer waarvan de naam op de label staat.

2. Tijdens het verblijf van de overledene in de aula kunt u gebruik maken van de automaat die u voorziet van koffie of thee. De gebruikte kopjes graag in de afwasteil in het kastje onder de gootsteen zetten.

3. De familiekamer kunt u naar eigen inzicht gebruiken. U bent vrij in het plaatsen van bijvoorbeeld bloemen, kaarsen e.d. Het is niet toegestaan om voorwerpen aan de muren te bevestigen. Bij weggaan uit de familiekamer de kaarsen doven.

4. Daar u over een sleutel beschikt, kunt u 24 uur per dag de overledene bezoeken in de aula.

5. Het aanslaan van de koeling onder de kist geeft geluid en kan een lichte trilling veroorzaken.

6. Het bestuur is niet aansprakelijk voor het missen van eigendommen van de overledene. Bijvoorbeeld sieraden en/of geplaatste persoonlijke items in de familiekamer.

7. Wanneer er bloem(stukk)en door derden worden aangeleverd; moeten deze duidelijk voorzien zijn van de naam van de overledene.

8. Het bestuur is niet aansprakelijk voor het maken en verspreiden van foto’s en/of filmpjes van de overledene door derden en geplaatst op social media.

9. Bij vertrek van de overledene uit de familiekamer kunt u de sleutel weer inleveren bij één van de beheerders. Bij het niet inleveren van de sleutel brengen wij een bedrag van € 100,= in rekening.

Back To Top